1.4. Què és Debian GNU/Hurd?

Debian GNU/Hurd és un sistema Debian GNU que reemplaça el nucli monolític del Linux pel GNU Hurd — un conjunt de servidors que s'executen sobre del micronucli GNU Mach.

El Hurd encara no és acabat i no és adequat per a l'ús diari, però continua en desenvolupament. Actualment, el Hurd només s'està desenvolupant per a l'arquitectura i386, tot i que quan el sistema sigui més estable, es faran adaptacions a d'altres arquitectures.

Cal tenir present que Debian GNU/Hurd no és un sistema Linux, i per tant algunes de les informacions sobre els sistemes Linux no son aplicables en aquesta varietat.

Per obtenir més informació vegeu la pàgina d'adaptacions de Debian GNU/Hurd i la llista de correu .