1.9. La vostra documentació d'ajuda és benvinguda

S'apreciarà enormement qualsevol ajuda, suggeriment i, especialment, pedaços. Es poden trobar versions funcionals d'aquest document a https://d-i.debian.org/manual/. Aquí trobareu una llista de totes les arquitectures i idiomes pels quals està disponible el document.

Les fonts també estan disponibles públicament; consultau Apèndix E, Sobre aquest document per informar-vos sobre com podeu col·laborar. Agraïm els suggeriments, comentaris, pedaços i informes d'error (pel errors utilitzeu el paquet installation-guide, comproveu primer que el problema no s'hagi notificat prèviament).