2.5. Requeriments de memòria i espai de disc

Es recomana com a mínim 512MB de memòria i 4GB d'espai disponible al disc dur per dur a terme una instal·lació. Per a disposar de valors més detallats, vegeu Secció 3.4, «Satisfer els requisits mínims de maquinari».