1.4. Què és Debian GNU/kFreeBSD?

Debian GNU/kFreeBSD és un sistema Debian GNU amb el nucli kFreeBSD.

Aquesta varietat de Debian actualment només és desenvolupa per les arquitectures i386 i amb64, encara que es pot desenvolupar per altres arquitectures.

Cal tenir present que Debian GNU/kFreeBSD no és un sistema Linux, i per tant algunes de les informacions sobre els sistemes Linux no son aplicables en aquesta varietat.

Per a més informació, consultau Pàgina de Debian GNU/kFreeBSD i la llista de correu .