2.3. Requeriments de memòria i espai de disc

Com a mínim hauríeu de tenir 44MB de memòria i 920MB d'espai disponible al disc dur per dur a terme una instal·lació normal. Fixeu-vos que aquestes xifres tiren més aviat a la baixa. Per a estimacions més realistes, vegeu Secció 3.4, «Satisfer els requisits mínims de maquinari».

L'instal·lador normalment activa automàticament trucs d'estalvi de memòria per poder funcionar en un sistema de memòria tan baix, però en arquitectures que són menys provades pot ser que no se'n surtin. No obstant això, es poden activar manualment afegint els paràmetres d'arrencada lowmem=1 o fins i tot lowmem=2 (vegeu també Secció 6.3.1.1, «Comprovació de la memòria disponible / mode poca memòria» u Secció 5.2.1, «Paràmetres de l'instal·lador Debian»).

[Avís] Avís

Per s390x els nivells de «lowmem» no s'han provat, de manera que la detecció automàtica probablement està desactualitzada i, per tant, probablement necessitareu passar el paràmetre d'arrencada si el vostre sistema té poca memòria.

Installation on systems with less memory or disk space available may be possible but is only advised for experienced users.