4.3. Forberedning af filer for opstart via USB-hukommelsesdrev

For at forberede USB-drevet, så skal du bruge et system hvor GNU/Linux allerede er installeret og hvor USB er understøttet. Med nuværende GNU/Linux-systemer vil USB-drevet automatisk blive genkendt, når det indsættes. Hvis ikke bør du kontrollere om usb-storage-kernemodulet er indlæst. Når USB-drevet indsættes, så vil det blive lagt på en enhed navngivet /dev/sdX, hvor X er et bogstav i intervallet a-z. Du bør kunne se hvilken enhed USB-drevet blev lagt på ved at køre kommandoen lsblk før og efter indsættelse. (Resultatet af dmesg (som root) er en anden mulig metode til dette). For at skrive til dit drev skal du måske stille på skrivebeskyttelsesknappen.

[Advarsel] Advarsel

Procedurerne beskrevet i dette afsnit vil fjerne alt på enheden! Vær sikker på, at du bruger det korrekte enhedsnavn for dit USB-drev. Hvis du bruger den forkerte enhed kan resultatet være at hele informationen på for eksempel en harddisk mistes.

4.3.1. Forberedning af et USB-drev via et hybrid cd/dvd-aftryk

Debian installationsaftryk for denne arkitektur oprettes med isohybrid-teknologien; dette betyder at de kan skrives direkte på et USB-drev, hvilket er en meget nem måde at lave et installationsmedie. Vælg et aftryk (såsom netinst, CD eller DVD-1), som vil passe på dit USB-drev. Se Afsnit 4.1, “Officielle Debian GNU/Linux installationsaftryk” for hvordan du får fat i et installationsaftryk.

Alternativt kan du for meget små USB-drev på kun nogle få megabyte hente aftrykket mini.iso fra mappen netboot (på placeringen nævnt i Afsnit 4.2.1, “Her kan du finde installationsfiler”).

Installationsaftrykket, du vælger, skal skrives direkte til USB-drevet, og overskrive dets nuværende indhold. For eksempel kan du med et eksisterende GNU/Linux-system skrive aftrykket til et USB-drev som i det følgende, efter at du har sikret dig, at drevet er afmonteret:

# cp debian.iso /dev/sdX
# sync

Information om hvordan dette gøres på andre operativsystemer kan findes i Debians OSS for cd.

[Vigtigt] Vigtigt

Aftrykket skal skrives til whole-disk-enheden og ikke en partition, f.eks. /dev/sdb og ikke /dev/sdb1. Brug ikke værktøjer såsom unetbootin som ændrer aftrykket.

[Vigtigt] Vigtigt

En simpel skrivning af installationsaftrykket til USB bør fungere fint for de fleste brugere. De andre muligheder er mere komplekse og hovedsagelig for folk med specielle behov.

Hybridaftrykket på drevet bruger ikke al lagerplads, så kan være en overvejelse værd at bruge den ledige plads til firmware-filer eller pakker eller andre filer efter dit eget valg. Dette kan være nyttigt, hvis du kun har et drev eller bare ønsker at have alt på en enhed.

For dette, brug cfdisk eller et andet partitioneringsværktøj til at oprette en yderligere partition på drevet. Opret så et (FAT) filsystem på partitionen, monter den og kopier eller udpak firmwaren på den, for eksempel med:

# mkdosfs -n FIRMWARE /dev/sdX3
# mount /dev/sdX3 /mnt
# cd /mnt
# tar zxvf /sti/til/firmware.tar.gz
# cd /
# umount /mnt

Husk at bruge det korrekte enhedsnavn for dit USB-drev. Kommandoen mkdosfs er indeholdt i Debianpakken dosfstools.

[Bemærk] Bemærk

Hvis du har valg at mini.iso skal skrives til USB-drevet, så skal den anden partition ikke oprettes, da den - meget passende - allerede vil være til stede. Fjernelse og isættelse af USB-drevet bør gøre de to partitioner synlige.

4.3.2. Manuelt kopiere filer til USB-drevet

Før teknologien isohybrid blev brugt til Debian-installationsaftryk, blev metoderne dokumenteret i afsnittene nedenfor brugt til at forberede medier for opstart fra USB-enheder. Disse er blevet afløst af teknikken i Afsnit 4.3.1, “Forberedning af et USB-drev via et hybrid cd/dvd-aftryk”, men er blevet bevaret her af undervisningsmæssige og historiske formål, og i tilfælde af, at de skulle være nyttig for nogle brugere.

En alternativ måde til metoderne beskrevet i Afsnit 4.3.1, “Forberedning af et USB-drev via et hybrid cd/dvd-aftryk” er manuelt at kopiere installationsfilerne, og et installationsaftryk til drevet. Bemærk at USB-drevet bør være på mindst 1 GB (mindre opsætninger er mulige, hvis du bruger filerne fra netboot, efter Afsnit 4.3.3, “Manuelt kopiere filer til USB-drevet — den fleksible måde”).

Der er en alt i en-fil hd-media/boot.img.gz som indeholder alle installationsprogrammets filer (inklusive the kernen) samt syslinux og dets konfigurationsfil.

[Bemærk] Bemærk

Bemærk dog, selvom det er nemt, at denne metode har en stor ulempe: Den logiske størrelse på enheden vil være begrænset til 1 GB, selv hvis kapaciteten på USB-drevet er større. Du skal partitionere USB-drevet igen og oprette nye filsystemer for at få den fulde kapacitet tilbage, hvis du ønsker at bruge den til andre formål.

Udtræk dette aftryk direkte til dit USB-drev:

# zcat boot.img.gz > /dev/sdX

Derefter monteres USB-hukommelsesdrevet (mount /dev/sdX /mnt), som nu vil have et FAT-filsystem på sig og kopier et Debian ISO-aftryk (netinst eller fuld cd; se Afsnit 4.1, “Officielle Debian GNU/Linux installationsaftryk”) til den. Afmonter drevet (umount /mnt) og du er færdig.

4.3.3. Manuelt kopiere filer til USB-drevet — den fleksible måde

Hvis du ønsker højere fleksibilitet eller bare ønsker at vide, hvad der foregår, så kan du bruge en af de følgende metoder til at placere filerne på dit drev. En af fordelene ved denne metode er at — hvis kapaciteten på dit USB-drev er stor nok — så kan du kopiere ethvert ISO-aftryk eller endda et dvd-aftryk til drevet.

4.3.3.1. Partitionering og tilføjelse af en opstartsindlæser

Vi vil vise hvordan hukommelsesdrevet opsættes til at bruge den første partition, i stedet for hele enheden.

For at starte kernen efter opstart fra USB-drevet, vil vi placere en opstartsindlæser på drevet. Selvom enhver opstartsindlæser bør fungere, er det praktisk at bruge syslinux, da den bruger en FAT16-partition og kan konfigureres om ved bare at redigere en tekstfil. Ethvert operativsystem som understøtter FAT-filsystemet kan bruges til at lave ændringer til konfigurationen af opstartsindlæseren.

Først skal du installere pakkerne syslinux og mtools på dit system.

[Bemærk] Bemærk

Da de fleste USB-drev kommer prækonfigurede med en enkel FAT16-partition, så skal du sandsynligvis ikke partitioner eller formatere drevet igen. Hvis du alligevel skal gøre dette, så brug cfdisk eller et andet partitioneringsværktøj til at oprette en FAT16-partition[3], installer en MBR via:

# cat /usr/lib/syslinux/mbr/mbr.bin 
>/dev/sdX

Now create the filesystem using:

# mkdosfs /dev/sdX1

Vær opmærksom på at bruge det korrekte enhedsnavn for dit USB-drev. Kommandoen mkdosfs er indeholdt i Debian-pakken dosfstools.

For at få et korrekt partitioneret USB-drev (nu), skal du placere syslinux på FAT16-partionen med:

# syslinux /dev/sdX1

Igen husk at sikre dig, at du bruger det korrekte enhedsnavn. Partitionen må ikke være monteret når syslinux startes. Denne procedure skriver en opstartssektor til partionen og opretter filen ldlinux.sys, som indeholder koden for opstartsindlæseren.

4.3.3.2. Tilføjelse af installationsfilerne

Der er to forskellige installationsvarianter at vælge fra: varianten hd-media skal bruge en ISO-installationsfil på drevet, for at indlæse installationsmodulerne og basissystemet. Installationsprogrammet netboot vil dog indlæse alt det fra et Debian-spejl.

Jævnfør dit valg, så skal du hente nogle installationsfiler fra undermappen hd-media eller netboot i debian/dists/bookworm/main/installer-amd64/current/images/ på ethvert Debian-spejl:

  • vmlinuz eller linux (binær fil for kernen)

  • initrd.gz (oprindelig ramdisk-aftryk)

Du kan vælge mellem enten den tekstbaserede version af installationsprogrammet (filerne kan findes direkte i hd-media eller netboot) eller den grafiske version se i de respektive gtk-undermapper).

Monter partitionen (mount /dev/sdX1 /mnt) og kopier de hentede filer til rodmappen på drevet.

Derefter bør du oprette en tekstfil navngivet syslinux.cfg i rodmappen på drevet som konfigurationsfil for syslinux, der som et absolut minimum skal indeholde den følgende linje:

default vmlinuz initrd=initrd.gz

Ændr navnet for kernens binære fil til linux hvis du anvendte filer fra netboot.

For det grafiske installationsprogram (fra gtk) bør du tilføje vga=788 til den anden linje. Andre parametre kan tilføjes som ønsket.

For at aktivere opstartsprompten til at acceptere yderligere parametertilføjelse, tilføjes en linje prompt 1.

Hvis du anvendte filer fra hd-media, så bør du nu kopiere ISO-filen for et Debian-installationsaftryk ned på drevet. (For varianten netboot er dette ikke krævet).

Du kan bruge enten en netinst eller et fuld cd/dvd-aftryk (se Afsnit 4.1, “Officielle Debian GNU/Linux installationsaftryk”). Vær sikker på at vælge et som passer. Bemærk at netboot mini.iso-aftrykket ikke er brugbar til dette formål.

Når du er færdig, afmonter USB-drevet (umount /mnt).[3] Glem ikke at angive opstartsflaget bootable.