A.2. Opstart af installationsprogrammet

For nogle hurtige henvisninger til installationsaftryk, se venligst debian-installer-hjemmesiden. Debian-cd-holdet tilbyder bygninger af installationsaftryk der bruger debian-installerDebians cd/dvd-side. For yderligere information om hvor du kan få installationsaftryk, se Afsnit 4.1, “Officielle Debian GNU/Linux installationsaftryk”.

Nogle installationsmetoder kræver andre aftryk end optiske medier. debian-installer-hjemmesiden har henvisninger til andre aftryk. Afsnit 4.2.1, “Her kan du finde installationsfiler” forklarer hvordan du finder aftryk på Debian-spejl.

Underafsnittene nedenfor vil have detaljer om hvilke aftryk, du bør hente for mulige måde at installere på.

A.2.1. Optisk disk

The netinst CD image is a popular image which can be used to install trixie with the debian-installer. This installation method is intended to boot from the image and install additional packages over a network; hence the name netinst. The image has the software components needed to run the installer and the base packages to provide a minimal trixie system. If you'd rather, you can get a DVD image which will not need the network to install. You only need the first image of such set.

Hent den type du foretrækker og brænd den til en optisk disk.

A.2.2. Opstart fra netværk

Det er også muligt at starte debian-installer alene fra nettet. De forskellige metoder til netopstart afhænger af din arkitektur og opsætning af netopstarten. Filerne i netboot/ kan bruges til at netopstarte debian-installer.

A.2.3. Opstart fra harddisk

It's possible to boot the installer using no removable media, but just an existing hard disk, which can have a different OS on it. Download hd-media/initrd.gz, hd-media/vmlinuz, and a Debian DVD image to the top-level directory of the hard disk. Make sure that the image has a filename ending in .iso. Now it's just a matter of booting linux with the initrd.