4.3. Προετοιμασία Αρχείων για Εκκίνηση από ένα USB Stick μνήμης

To prepare the USB stick, we recommend to use a system where GNU/Linux is already running and where USB is supported. With current GNU/Linux systems the USB stick should be automatically recognized when you insert it. If it is not you should check that the usb-storage kernel module is loaded. When the USB stick is inserted, it will be mapped to a device named /dev/sdX, where the «X» is a letter in the range a-z. You should be able to see to which device the USB stick was mapped by running the command dmesg after inserting it. To write to your stick, you may have to turn off its write protection switch.

[Προειδοποίηση] Προειδοποίηση

Οι διαδικασίες που περιγράφονται στην ενότητα αυτή θα καταστρέψουν ο,τιδήποτε υπάρχει ήδη στη συσκευή. Βεβαιωθείτε απόλυτα ότι χρησιμοποιείτε το σωστό όνομα συσκευής για το κλειδί σας. Αν χρησιμοποιήσετε λάθος συσκευή το αποτέλεσμα μπορεί να είναι η απώλεια κάθε πληροφορίας σε έναν σκληρό δίσκο για παράδειγμα.

4.3.1. Preparing a USB stick using a hybrid CD/DVD image

Debian installation images can now be written directly to a USB stick, which is a very easy way to make a bootable USB stick. Simply choose an image (such as the netinst, CD, DVD-1, or netboot) that will fit on your USB stick. See Τμήμα 4.1, «Official Debian GNU/Linux installation images» to get an installation image.

Εναλλακτικά, για πολύ μικρά κλειδιά μνήμης USB, με χωρητικότητα μόνο λίγων MB, μπορείτε να κατεβάσετε την εικόνα mini.iso από τον κατάλογοnetboot (στην τοποθεσία που αναφέρεται στην ενότητα Τμήμα 4.2.1, «Πού να βρείτε Είδωλα της Εγκατάστασης»).

The installation image you choose should be written directly to the USB stick, overwriting its current contents. For example, when using an existing GNU/Linux system, the image file can be written to a USB stick as follows, after having made sure that the stick is unmounted:

# cp debian.iso /dev/sdX
# sync

Information about how to do this on other operating systems can be found in the Debian CD FAQ.

[Σημαντικό] Σημαντικό

Η εικόνα πρέπει να γραφτεί στη συσκευή ολόκληρου του δίσκου και όχι σε μια κατάτμηση,πχ. /dev/sdb και όχι /dev/sdb1. Μη χρησιμοποιήσετε εργαλεία όπως το unetbootin τα οποία τροποποιούν την εικόνα.

[Σημαντικό] Σημαντικό

Simply writing the installation image to USB like this should work fine for most users. The other options below are more complex, mainly for people with specialised needs.

Η υβριδική εικόνα στο κλειδί μνήμης δεν καταλαμβάνει ολόκληρο τον αποθηκευτικό χώρο οπότε αξίζει να σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε τον ελεύθερο χρόνο για να αποθηκεύσετε αρχεία firmware ή πακέτα ή οποιαδήποτε άλλα αρχεία της αρεσκείας σας. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο αν έχετε στη διάθεσή σας μόνο ένα κλειδί ή θέλετε απλά να έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μια μοναδική συσκευή.

Δημιουργήστε νια δεύτερη κατάτμηση FAT στο κλειδί μνήμης, προσαρτήστε την κατάτμηση και αντιγράψτε ή αποσυμπιέστε το αρχείο firmware σε αυτήν. Για παράδειγμα:

# mount /dev/sdX2 /mnt
# cd /mnt
# tar zxvf /path/to/firmware.tar.gz
# cd /
# umount /mnt

Πιθανόν να έχετε αντιγράψει το αρχείο mini.iso στο κλειδί μνήμης USB. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε μια δεύτερη κατάτμηση καθώς, πολύ βολικά, θα υπάρχει ήδη. Αφαιρώντας και ξανασυνδέοντας το κλειδί USB θα κάνει ορατές και τις δυο κατατμήσεις.