1.4. Τι είναι το Debian GNU/kFreeBSD;

Το Debian GNU/kFreeBSD είναι ένα σύστημα GNU Debian με τον πυρήνα kFreeBSD.

Αυτή η υλοποίηση του Debian αναπτύσσεται προς το παρόν μόνο για τις αρχιτεκτονικές i386 και amd64, αν και μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε άλλες αρχιτεκτονικές.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι το Debian GNU/kFreeBSD δεν είναι ένα σύστημα Linux και συνεπώς μερικές πληροφορίες που αφορούν ένα σύστημα Linux πιθανόν να μην εφαρμόζονται σε αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ιστοσελίδα Debian GNU/kFreeBSD ports page και τη λίστα αλληλογραφίας .