1.4. Τι είναι το Debian GNU/Hurd;

Το Debian GNU/Hurd είναι ένα σύστημα GNU Debian μαζί με το GNU Hurd — ένα σύνολο εξυπηρετητών που τρέχουν πάνω από τον μικροπυρήνα GNU Mach.

Το Hurd δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, και είναι ακατάλληλο για καθημερινή χρήση. Εξακολουθεί να αναπτύσσεται αν και προς το παρόν μόνο για την αρχιτεκτονική i386. Η υλοποίησή του σε άλλες αρχιτεκτονικές θα είναι εφικτή από τη στιγμή που το σύστημα γίνει πιο σταθερό.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι το Debian GNU/Hurd δεν είναι ένα σύστημα Linux και συνεπώς μερικές πληροφορίες που ισχύουν για ένα σύστημα Linux πιθανόν να μην εφαρμόζονται σε αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη Σελίδα εκδόσεων του Debian GNU/Hurd και τη λίστα αλληλογραφίας .