2.5. Απαιτήσεις Μνήμης και χώρου Δίσκου

We recommend at least 512MB of memory and 4GB of hard disk space to perform an installation. For more detailed values, see Τμήμα 3.4, «Ικανοποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων Υλικού».