2.1. Υποστηριζόμενο Υλικό

To Debian δεν βάζει κάποιες απαιτήσεις υλικού πέρα από αυτές που έχουν ο πυρήνας του Linux ή του kFreeBSD και τα εργαλεία του GNU. Κατά συνέπεια οποιαδήποτε αρχιτεκτονική ή πλατφόρμα στην οποία έχουν υλοποιηθεί ο πυρήνας του Linux ή του kFreeBSD, η libc, ο gcc κλπ. και για την οποία υπάρχει μια υλοποίηση του Debian μπορεί να τρέξει το Debian. Παρακαλούμε, δείτε τις σελίδες των υλοποιήσεων (Ports) στο https://www.debian.org/ports/mips/ για περισσότερες λεπτομέρειες για συστήματα της αρχιτεκτονικής 32-bit MIPS (big-endian) που έχουν δοκιμαστεί με το Debian GNU/Linux.

Δεν γίνεται μια προσπάθεια να περιγραφούν όλες διαφορετικές διαμορφώσεις υλικού που υποστηρίζονται για την αρχιτεκτονική 32-bit MIPS (big-endian) , αντίθετα η ενότητα αυτή περιέχει γενικές πληροφορίες και δείκτες σε μέρη όπου μπορεί να βρει κανείς επιπρόσθετες πληροφορίες.

2.1.1. Υποστηριζόμενες Αρχιτεκτονικές

Το Debian GNU/Linux 11 υποστηρίζει δεκα κύριες αρχιτεκτονικές και αρκετές παραλλαγές κάθε αρχιτεκτονικής γνωστές και ως «γεύσεις».

Αρχιτεκτονική Debian Designation Υποαρχιτεκτονική Γεύση
AMD64 & Intel 64 amd64    
Βασισμένη σε Intel x86 i386 προεπιλεγμένα μηχανήματα x86 προεπιλογή
Μόνο πεδία Xen PV xen
ARM armel Marvell Kirkwood και Orion marvell
ARM με hardware FPU armhf multiplatform armmp
64bit ARM arm64    
32bit MIPS (big endian) mips MIPS Malta 4kc-malta
Cavium Octeon octeon
64bit MIPS (little endian) mips64el MIPS Malta 5kc-malta
Cavium Octeon octeon
Loongson 3 loongson-3
32bit MIPS (little endian) mipsel MIPS Malta 4kc-malta
Cavium Octeon octeon
Loongson 3 loongson-3
Power Systems ppc64el IBM POWER8 ή νεώτερα συστήματα  
64μπιτο IBM S/390 s390x IPL από VM-reader και DASD generic

To κείμενο αυτό καλύπτει την εγκατάσταση για την αρχιτεκτονική 32-bit MIPS (big-endian) που χρησιμοποιεί τον πυρήνα Linux. Αν ψάχνετε πληροφορίες για οποιαδήποτε από τις άλλες υποστηριζόμενες από το Debian αρχιτεκτονικές κοιτάξτε στις σελίδες Debian-Ports.

2.1.2. Πλατφόρμες υποστηριζόμενες από την υλοποίηση Debian mips

Το Debian στην αρχιτεκτονική 32-bit MIPS (big-endian) υποστηρίζει τις ακόλουθες πλατφόρμες:

Cavium Octeon

Η Cavium σχεδιάζει έναν αριθμό 64-μπιτων επεξεργαστών MIPS Octeon που χρησιμοποιούνται κυρίως σε δικτυακές συσκευές. Συσκευές με αυτούς τους επεξεργαστές περιλαμβάνουν τις Ubiquiti EdgeRouter και Rhino Labs UTM8.

MIPS Malta

Αυτή η πλατφόρμα προσομοιώνεται με τον προσομοιωτή QEMU αποτελώντας, έτσι, έναν καλό τρόπο να δοκιμάσει και να τρέξει κανείς το Debian στην αρχιτεκτινική MIPS αν δεν διαθέτει το αντίστοιχο υλικό.

Υπάρχουν δύο "γεύσεις" του πυρήνα Malta: ο πυρήνας 4kc-malta χτίζεται για επεξεργαστές 32-bit , και ο 5kc-malta επεξεργαστές 64-bit.

Επιπλέον, άλλες μητρικές που περιέχουν επεξεργαστές βασισμένους στις MIPS32r2 ή MIPS64r2 θα πρέπει επίσης να μπορούν να τρέξουν το Debian, όμως δεν μεταγλωττίζονται πυρήνες για τους επεξεργαστές αυτούς και ο εγκαταστάτης του Debian δεν τους υποστηρίζει άμεσα.

Ολοκληρωμένες πληροφορίες για τα υποστηριζόμενα μηχανήματα mips/mipsel/mips64elμπορούν να βρεθούν στη σελίδα Linux-MIPS homepage. Στη συνέχεια, καλύπτονται μόνο συστήματα υποστηριζόμενα από τον εγκαταστάτη του Debian. Αν ενδιαφέρεστε για υποστήριξη άλλων υποαρχιτεκτονικών, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη λίστα αλληλογραφίας debian-mips mailing list.

2.1.2.1. CPU

Μερικά μηχανήματα MIPS μπορούν να λειτουργήσουν σε κατάσταση τόσο big όσο και little endian. Για συστήματα MIPS σε big endian, παρακαλούμε διαβάστε την τεκμηρίωση για την αρχιτεκτονική mips.

2.1.3. Πλατφόρμες που δεν υποστηρίζονται πλέον από την υλοποίηση Debian mips

Από την έκδοση του Debian Stretch, έχει εγκαταλειφθεί η υποστήριξη για όλους τους επεξεργαστές MIPS που δεν υλοποιούν την έκδοση MIPS32 Release 2. Συνεπώς οι ακόλουθες πλατφόρμες που υποστηρίζονταν στην έκδοση του Debian Jessie δεν υποστηρίζονται πλέον:

Loongson 2E και 2F
Αυτοί είναι οι παλιότεροι επεξεργαστές Loongson. Συσκευές που βασίζονται σ' αυτούς περιλαμβάνουν τους φορητούς υπολογιστές Fuloong Mini-PC και Lemote Yeeloong laptop.
SGI IP22
Αυτή η πλατφόρμα περιλαμβάνει τα μηχανήματα SGI Indy, Indigo 2 και Challenge S.
SGI IP32
Αυτή η πλατφόρμα είναι γενικά γνωστή ως SGI O2.
Broadcom BCM91250
Μητρική ανάπτυξης για τον πυρήνα του Broadcom SiByte. Γνωστή επίσης και με την κωδική ονομασία της SWARM.

2.1.4. Πολλαπλοί Επεξεργαστές

Υποστήριξη για πολλούς επεξεργαστές — γνωστή και σαν «συμμετρική πολυ-επεξεργασία» ή SMP — είναι διαθέσιμη για την αρχιτεκτονική αυτή και υποστηρίζεται από έναν προκατασκευασμένο πυρήνα του Debian. Ανάλογα με το μέσο εγκατάστασης που χρησιμοποιείτε, ο πυρήνας με δυνατότητα SMP μπορεί να εγκατασταθεί ή και να μην εγκατασταθεί αυτόματα. Αυτό δεν εμποδίζει την εγκατάσταση, αφού ο κανονικός, χωρίς υποστήριξη SMP, πυρήνας μπορεί να εκκινήσει σε πολυεπεξεργαστικά συστήματα. Απλά ο πυρήνας στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιήσει μόνο τον πρώτο επεξεργαστή.

Για να εκμεταλλευτείτε τους πολλαπλούς επεξεργαστές, θα πρέπει να ελέγξετε αν είναι εγκατεστημένο ένα πακέτο πυρήνα με υποστήριξη SMP και αν όχι να διαλέξετε ένα κατάλληλο τέτοιο πακέτο.

Μπορείτε επίσης να κατασκευάσετε τον δικό σας προσαρμοσμένο πυρήνα για υποστήριξη συμμετρικής πολυεπεξεργασίας SMP. Μπορείτε να βρείτε μια συζήτηση για το πώς να το κάνετε αυτό στο Τμήμα 8.5, «Δημιουργία (μεταγλώττιση) ενός καινούριου πυρήνα». Προς το παρόν (με την έκδοση του πυρήνα 3.16) ο τρόπος για να ενεργοποιήσετε την συμμετρική πολυεπεξεργασία (SMP) είναι επιλέγοντας «Multi-Processing support» στην ενότητα «Kernel type» των ρυθμίσεων του πυρήνα.

2.1.5. Υποστήριξη Υλικού Γραφικών

Η υποστήριξη του Debian για γραφικές διεπαφές καθορίζεται από την υποκείμενη υποστήριξη που παρέχει το σύστημα X11 του X.Org. Σε σύγχρονους Η/Υ, η λειτουργία μιας οθόνης συνήθως δουλεύει αμέσως «από το κουτί». Στοιχειώδη γραφικά framebuffer παρέχονται από τον πυρήνα, ενώ τα περιβάλλοντα επιφάνειας εργασίας χρησιμοποιούν το σύστημα X11. Το αν είναι διαθέσιμα άλλα προχωρημένα χαρακτηριστικά γραφικών καρτών όπως η τρισδιάστατη επιτάχυνση από το υλικό (3D-hardware acceleration) ή η επιτάχυνση εικόνας από το υλικό (hardware-accelerated video), εξαρτάται από την συγκεκριμένη κάρτα γραφικών που χρησιμοποιείται στο σύστημα και σε μερικές περιπτώσεις από την εγκατάσταση επιπρόσθετων εικόνων «υλισμικού» (δείτε το Τμήμα 2.2, «Συσκευές που απαιτούν firmware»).

Λεπτομέρειες για τις υποστηριζόμενες κάρτες γραφικών και συσκευές pointing μπορούν να βρεθούν στον σύνδεσμο https://wiki.freedesktop.org/xorg/. Το Debian 11 έρχεται με την έκδοση 7.7 του X.Org.

2.1.6. Υλικό Δικτυακής Σύνδεσης

Σχεδόν όλoι οι τύποι καρτών δικτύου (NIC) που υποστηρίζονται από τον πυρήνα του Linux πρέπει επίσης να υποστηρίζονται από το σύστημα εγκατάστασης. Οι διάφοροι οδηγοί (drivers) θα πρέπει κανονικά να φορτώνονται αυτόματα.

2.1.7. Περιφερειακά και άλλο Υλικό

Το Linux υποστηρίζει μια μεγάλη ποικιλία από συσκευές υλικού όπως ποντίκια, εκτυπωτές, σαρωτές, και συσκευές PCMCIA/CardBus/ExpressCard και USB. Παρ' όλα αυτά, οι περισσότερες από τις συσκευές αυτές δεν είναι απαραίτητες κατά την εγκατάσταση του συστήματος.