5.1. Ξεκινώντας τον εγκαταστάτη στην αρχιτεκτονική 64-bit PowerPC (little-endian)

5.1.1. Εκκινώντας ένα μηχάνημα ppc64el

Πώς να εκκινήσετε ένα μηχάνημα ppc64el

5.1.1.1. Petitboot

Ο petitboot είνας ένας ανεξάρτητος πλατφόρμας φορτωτής εκκίνησης που βασίζεται στο Linux kexec. Ο petitboot υποστηρίζει τη φόρτωση του πυρήνα, της αρχικής εικόνας μνήμης initrd και αρχείων δέντρου-συστημάτων από οποιοδήποτε προσαρτήσιμο σύστημα αρχείων, ενώ μπορεί, επιπλέον, να φορτώσει αρχεί από το δίκτυο χρησιμοποιώντας τα πρωτόκολλαFTP, SFTP, TFTP, NFS, HTTP και HTTPS protocols. Το petitboot μπορεί να εκκινήσει οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα περιλαμβάνει υποστήριξη εκκίνησης του kexec.

Το petitboot αναζητεί τα αρχεία ρύθμισης του φορτωτή εκκίνησης σε προσαρτήσιμες συσκευές στο σύστημα, και μπορεί επίσης να ρυθμιστεί να χρησιμοποιεί πληροφορία από έναν εξυπηρετητή DHCP.