1.5. Wat is Debian GNU/Hurd?

Debian GNU/Hurd is een Debian GNU-systeem met de GNU Hurd — een geheel van servers die bovenop de GNU Mach microkernel functioneren.

De Hurd is nog niet afgewerkt en is dus niet geschikt voor dagelijks gebruik, maar er wordt nog steeds aan voortgewerkt. Momenteel wordt de Hurd enkel ontwikkeld voor de i386-architectuur, hoewel het systeem ook voor andere architecturen geschikt gemaakt zal worden, eens het meer stabiel geworden is.

Merk op dat Debian GNU/Hurd geen Linuxsysteem is en dat dus bepaalde informatie over Linuxsystemen er niet op van toepassing kan zijn.

Raadpleeg voor meer informatie de internetpagina over Debian GNU/Hurd en de mailinglijst .