2.5. Vereisten inzake geheugen en schijfruimte

Wij bevelen minstens 512MB geheugen en 4GB schijfruimte aan om een installatie uit te voeren. Raadpleeg Paragraaf 3.4, “Voldoen aan de minimale vereisten op het gebied van hardware” voor meer gedetailleerde waarden.