A.2. Starta upp installationsprogrammet

För några snabba länkar till installationsavbildningar, ta en titt på webbplatsen debian-installer . Debian-cd-teamet ger ut färdiga installationsavbildningar med debian-installer på sidan Debian GNU/Linux på CD/DVD. För mer information om var man får tag på installationsavbildningar, se Avsnitt 4.1, ”Officiella Debian GNU/Linux installationsavbildningar”.

Vissa installationsmetoder kräver andra avbildningar än för optiska medier. Webbplatsen debian-installer har länkar till andra avbilder. Avsnitt 4.2.1, ”Var man får tag på installationsfiler” beskriver hur man hittar avbildningar på Debian-speglar.

Underavsnitten nedan ger detaljer om vilka avbildningar du bör hämta för varje tänkbar installation.

A.2.1. Optisk skiva

The netinst CD image is a popular image which can be used to install trixie with the debian-installer. This installation method is intended to boot from the image and install additional packages over a network; hence the name netinst. The image has the software components needed to run the installer and the base packages to provide a minimal trixie system. If you'd rather, you can get a DVD image which will not need the network to install. You only need the first image of such set.

Hämta den typ du föredrar och bränn den till en optisk skiva.

A.2.2. Uppstart från nätverk

Det är också möjligt att starta upp debian-installer helt från nätverket. De olika metoderna att nätstarta beror på din arkitektur och nätstartskonfiguration. Filerna i netboot/ kan användas för att nätstarta debian-installer.

A.2.3. Uppstart från hårddisk

It's possible to boot the installer using no removable media, but just an existing hard disk, which can have a different OS on it. Download hd-media/initrd.gz, hd-media/vmlinuz, and a Debian DVD image to the top-level directory of the hard disk. Make sure that the image has a filename ending in .iso. Now it's just a matter of booting linux with the initrd.