1.4. Vad är Debian GNU/Hurd?

Debian GNU/Hurd är ett Debian GNU-system med GNU Hurd — en uppsättning av servrar som körs ovanpå mikrokärnan GNU Mach.

Hurd är fortfarande ofärdigt och är inte lämpligt för vardagligt bruk men arbetet med det fortsätter. Hurd är för närvarande endast i utveckling för i386-arkitekturen även om portningar till andra arkitekturer kommer att göras när systemet bli mer stabilt.

Observera att Debian GNU/Hurd inte är ett Linux-system och därför kanske viss information om Linux-system inte gäller för det.

För mer information, se Debian GNU/Hurd och sändlistan .