2.1. Maskinvara som stöds

Debian ställer inga maskinvarukrav utöver kraven ställda för Linux kärnan och GNU:s verktyg. Därför kan alla arkitekturer eller plattformar till vilka Linuxkärnan, libc, gcc och så vidare, blivit porterade, och för vilken en portering till Debian finns, köra Debian. Referera till ports-sidorna på https://www.debian.org/ports/arm/ för mera detaljer om 32-bit soft-float ARM-arkitektursystem som har blivit testade med Debian GNU/Linux.

Hellre än att försöka att beskriva alla de olika maskinvarukonfigurationerna som finns stöd för i 32-bit soft-float ARM innehåller det här avsnittet allmän information och pekar till källor för ytterligare information.

2.1.1. Arkitekturer som stöds

Debian GNU/Linux 13 har stöd för 9 större arkitekturer och ett flertal variationer av varje arkitektur kända som varianter.

Arkitektur Debian-beteckning Underarkitektur Variant
AMD64 & Intel 64 amd64    
Intel x86-baserad i386 standard x86-maskiner standard
Endast Xen PV-domäner xen
ARM armel Marvell Kirkwood och Orion marvell
ARM med hårdvara FPU armhf multiplatform armmp
64bit ARM arm64    
64bit MIPS (little-endian) mips64el MIPS Malta 5kc-malta
Cavium Octeon octeon
Loongson 3 loongson-3
32bit MIPS (little-endian) mipsel MIPS Malta 4kc-malta
Cavium Octeon octeon
Loongson 3 loongson-3
Power Systems ppc64el IBM POWER8 eller nyare maskiner  
64bit IBM S/390 s390x IPL från VM-läsare och DASD generisk

Det här dokumentet täcker in installationen för 32-bit soft-float ARM--arkitekturen med Linux-kärnan. Om du letar efter information om någon av de andra arkitekturerna som Debian stöder kan du se på sidorna för Debian-porteringar.

2.1.2. Tre olika ARM-portar

ARM-arkitekturen har utvecklats över tiden och moderna ARM-processorer har funktioner som inte är tillgängliga i äldre modeller. Debian tillhandahåller därför tre ARM-portar för att ge det bästa stödet för ett mycket brett utbud av olika maskiner:

  • Debian/armel riktar sig mot äldre 32-bitars ARM-processorer utan stöd för en hardware floating point unit (FPU),

  • Debian/armhf fungerar endast på nyare 32-bitars ARM-processorer som implementerar åtminstone ARMv7-arkitekturen med version 3 av ARM-vektorn floating point-specifikation (VFPv3). Den använder de utökade funktionerna och prestandaförbättringarna som finns tillgängliga på dessa modeller.

  • Debian/arm64 fungerar på 64-bitars ARM processorer som åtminstone implementerar ARMv8 arkitekturen.

Tekniskt sett kan alla för närvarande tillgängliga ARM-processorer köras i antingen endian-läge (stort eller litet), men i praktiken använder de allra flesta little-endian-läge. Alla Debian/arm64, Debian/armhf och Debian/armel stöder endast little-endian-system.

2.1.3. Variationer i ARM CPU-konstruktioner och stöd komplexitet

ARM-system är mycket mer heterogena än de som bygger på den i386/amd64-baserade PC-arkitekturen, så supportsituationen kan vara mycket mer komplicerad.

ARM-arkitekturen används huvudsakligen i så kallade system-on-chip (SoC)-designer. Dessa SoCs är designade av många olika företag med väldigt varierande hårdvarukomponenter även för den mycket grundläggande funktionalitet som krävs för att få upp systemet. Systemets gränssnitt för fastprogramvara har blivit alltmer standardiserade över tiden, men speciellt på äldre hårdvaru fastprogramvaru/startgränssnitt varierar en hel del, så på dessa system måste Linux-kärnan ta hand om många systemspecifika lågnivåproblem som skulle hanteras av moderkortets BIOS/UEFI i PC-världen.

I början av ARM-stödet i Linux-kärnan, resulterade hårdvaruvarianten i kravet på att ha en separat kärna för varje ARM-system i motsats till en passar alla-kärna för PC-system. Eftersom detta tillvägagångssätt inte skalas till ett stort antal olika system, gjordes arbete för att tillåta uppstart med en enda ARM-kärna som kan köras på olika ARM-system. Stöd för nyare ARM-system är nu implementerat på ett sätt som tillåter användning av en sådan multiplattformskärna, men för flera äldre system krävs fortfarande en separat specifik kärna. På grund av detta är standarden Debian distribution stöder endast installation på ett utvalt antal sådana äldre ARM-system, tillsammans med de nyare systemen som stöds av ARM-multiplattformskärnorna (kallade armmp) i Debian/armhf.

2.1.4. Plattformar som stöds av Debian/armel

Följande plattformar stöds av Debian/armel; de kräver dock plattformsspecifika kärnor.

Kirkwood

Kirkwood är ett system-on-chip (SoC) från Marvell som integrerar en ARM-processor, Ethernet, SATA, USB och andra funktioner i ett chip. Debian stöder för närvarande följande Kirkwood-baserade enheter:

Orion5x

Orion är ett system-på chip (SoC) från Marvell som integrerar en ARM-processor, Ethernet, SATA, USB och annan funktionalitet på ett enda chip. Det finns många Network Attached Storage-enheter (NAS) på marknaden som är baserade på ett Orion-chip. Debian har för närvarande stöd för följande Orion-baserade enheter: Buffalo Kurobox.

Versatile

Plattformen versatile emuleras av QEMU och är därför ett enkelt sätt att testa och köra Debian på ARM om du inte har den riktiga maskinvaran.

2.1.5. Enheter som inte längre stöds av Debian/armel

Kirkwood

Stödet för alla QNAP Turbo Station-modeller (TS-xxx) har upphört för Debian 11 eftersom Linux kärnan för dem inte längre kan byggas på grund av maskinvarubegränsningar.

Orion5x

Stödet för HP Media Vault mv2120 har upphört för Debian 11 eftersom Linux kärnan för den inte längre kan byggas på grund av maskinvarubegränsningar.

Du kanske kan behålla ovanstående enheter igång ett tag, se Releasenoteringar för Debian 11.

2.1.6. Stöd för grafikhårdvara

Debians stöd för grafiska gränssnitt bestäms av det underliggande stödet som finns i X.Orgs X11-system och kärnan. Grundläggande framebuffer-grafik tillhandahålls av kärnan, medan skrivbordsmiljöer använder X11. Huruvida avancerade grafikkortsfunktioner som 3D-hårdvaruacceleration eller hårdvaruaccelererad video är tillgängliga beror på den faktiska grafikhårdvaran som används i systemet och i vissa fall på installationen av ytterligare blobbar för fast programvara (se Avsnitt 2.2, ”Enheter som kräver fast programvara”).

Nästan alla ARM-maskiner har grafikhårdvaran inbyggd, snarare än att vara på ett plug-in-kort. Vissa maskiner har expansionsplatser som tar grafikkort, men det är en sällsynthet. Hårdvara designad för att vara huvudlös utan grafik alls är ganska vanligt. Även om grundläggande framebuffer-video som tillhandahålls av kärnan bör fungera på alla enheter som har grafik, behöver snabb 3D-grafik alltid binära drivrutiner för att fungera. Situationen förändras snabbt men vid tidpunkten för trixie släppet så finns gratis drivrutiner för nouveau (Nvidia Tegra K1 SoC) och freedreno (Qualcomm Snapdragon SoCs) och är tillgängliga i detta släppet. Annan hårdvara behöver icke-fria drivrutiner från tredje part.

Detaljer om grafikhårdvaraoch pekenheter kan hittas på https://wiki.freedesktop.org/xorg/. Debian 13 skickar med X.Org version 7.7.

2.1.7. Maskinvara för anslutning till nätverk

Nästan alla nätverkskort (NIC) som stöds av Linux-kärnan stöds även av installationssystemet; modulära drivrutiner ska vanligtvis läsas in automatiskt.

32-bit soft-float ARM finns stöd för de flesta inbyggda Ethernet-enheter och moduler för ytterligare PCI- och USB-enheter tillhandahålls.

2.1.8. Kringutrustning och annan maskinvara

Linux har stöd för ett stort antal maskinvaruenheter såsom möss, skrivare, skannrar, PCMCIA/CardBus/ExpressCard och USB-enheter. Dock krävs inte de flesta av dessa enheter vid installation av systemet.