3.2. Säkerhetskopiera dina befintliga data!

Innan du börjar, se till att säkerhetskopiera alla filer som nu finns på ditt system. Om detta är första gången ett icke-inbyggt operativsystem kommer att installeras på din dator, är det ganska troligt att du kommer att behöva partitionera om din disk för att göra plats åt Debian GNU/Linux. Varje gång du partitionerar din disk riskerar du att förlora allt på disken, oavsett vilket program du använder för att göra det. Programmen som används i installationen av Debian GNU/Linux är ganska pålitliga och de flesta har använts i flera år; men de är också ganska kraftfulla och ett falskt drag kan kosta dig. Även efter säkerhetskopiering, var försiktig och fundera över dina svar och åtgärder. Två minuters tänkande kan spara timmar av onödigt arbete.

Om du skapar ett system med flera uppstartsval, se till att du har installationsmedia för de andra operativsystemen till hands. Även om detta normalt inte är nödvändigt, kan det finnas situationer där du kan behöva installera om operativsystemets starthanterare för att få systemet att starta upp eller i värsta fall till och med behöva installera om hela operativsystemet och återställa din tidigare säkerhetskopia.