5.2. Hjälpmedel

Vissa användare kan behöva specifik support på grund av t.ex. någon typ av nedsatt syn. De flesta tillgänglighetsfunktioner måste aktiveras manuellt. Vissa uppstartsparametrar kan läggas till för att aktivera tillgänglighetsfunktioner. Observera att på de flesta arkitekturer tolkar uppstartshanteraren ditt tangentbord som ett QWERTY-tangentbord.

5.2.1. Installationsprogrammets frontend

Debian installationsprogrammet stödjer flera olika gränssnitt för att ställa frågor, med varierande bekvämlighet för tillgänglighet: särskilt använder text vanlig text medan newt använder textbaserade dialogrutor. Valet kan göras vid uppstartsprompten, se dokumentationen för DEBIAN_FRONTEND i Avsnitt 5.3.2, ”Parametrar för Debian Installer”.

Med newt gränsnittet (används mest med punktskrift), väljer man oftast bara svar med piltangenterna och trycker på Enter för att bekräfta valet. Att trycka på Tab eller Shift - Tab gör det möjligt att växla mellan dialogelement, och särskilt att komma åt Gå tillbaka-knappen, som återgår till tidigare frågor. Vissa dialogrutor innehåller kryssrutor som kan markeras av och på genom att trycka på Space.

Med text gränsnittet (används mest med tal), väljer man oftast svar antingen genom att skriva deras nummer följt av att trycka på Enter, eller genom att välja ett svar med piltangenterna och trycka Enter för att bekräfta valet. Man kan också inte skriva någonting och bara trycka på Enter för att helt enkelt acceptera standardvärdet. Skriv < och tryck på Enter återgår till tidigare frågor. När ett urval av val måste göras (t.ex. under uppgiftsval), kan man skriva ! för att uttrycka ett tomt val.

5.2.2. Brädenheter

Vissa hjälpmedelsenheter är faktiska kort som ansluts inne i datorn och som läser test direkt från grafikminnet. För att få dem att fungera så måste stöd för framebuffer inaktiveras genom att använda uppstartsparametern .fb=false Detta kommer dock att minska antalet tillgängliga språk.

5.2.3. Tema med hög kontrast

För användare med nedsatt syn kan installationsprogrammet använda ett färgtema med hög kontrast som gör det mer läsbart. För att aktivera det kan du använda posten Tillgänglighet hög kontrast från startskärmen med genvägen d eller lägga till startparametern theme=dark .

5.2.4. Zooma

För användare med dålig syn, har det grafiska installationsprogrammet ett mycket grundläggande zoomstöd: Control++ och Control+- genvägar ökar och minskar teckenstorleken.

5.2.5. Expertinstallation, räddningsläge, automatisk installation

Expert, Räddning och Automatiserade installationsalternativ finns också tillgängliga med tillgänglighetsstöd. För att komma åt dem måste man först gå in i undermenyn Avancerade alternativ från uppstartsmenyn genom att skriva a. När du använder ett BIOS-system (så kommer uppstartsmenyn bara att låta pip en gång), detta måste följas av Enter ; för UEFI-system (använder du UEFI så kommer uppstartsmenyn att pipa två gånger) detta måste inte göras. Sedan, för att aktivera talsyntes, kan s valfritt tryckas ned (följt igen av Enter på BIOS-system men inte på UEFI-system). Därifrån kan olika genvägar användas: x för expertinstallation, r för räddningsläge, eller a för automatiserad installation. Återigen måste dessa följas av Enter när du använder ett BIOS-system.

Det automatiska installationsvalet gör det möjligt att installera Debian helt automatiskt genom att använda förinställning, vars källa kan anges efter att tillgänglighetsfunktionerna har startat. Själva förinställningen dokumenteras i Appendix B, Automatiserad installation med förinställningar.

5.2.6. Tillgänglighet för det installerade systemet

Dokumentation om tillgänglighet för det installerade systemet finns på Debian tillgänglighet wikisidan.