6.4. Läsa in saknad fast programvara

Vissa enheter kräver att fast programvara läses in, vilket beskrivs i Avsnitt 2.2, ”Enheter som kräver fast programvara”. I de flesta fall kommer enheten inte att fungera alls om inte den fasta programvaran finns tillgänglig; ibland kan grundläggande funktionalitet erbjudas om den fasta programvaran saknas och att den fasta programvaran endast behövs för att aktivera ytterligare funktioner.

Med sin start i Debian GNU/Linux 12.0, efter 2022 allmän resolution om icke-fri fastprogramvara, kan officiella installationsavbilder (som netinst) innehålla icke-fria paket för fastprogramvara. Även med dessa paket för fastprogramvara tillgängliga kan vissa fastprogramvara-filer fortfarande saknas. Eller så kanske man använder netboot-filer, som inte inkluderar paket för fastprogramvara.

Om en enhet begära fast programvara som inte finns tillgänglig kommer debian-installer att visa en dialogruta som erbjuder att läsa in den saknade fasta programvaran. Om detta alternativ väljs kommer debian-installer att söka av tillgängliga enheter efter antingen fristående filer för fast programvara eller paket som innehåller den fasta programvaran. Om den hittas kommer den fasta programvaran att kopieras till den rätta platsen (/lib/firmware) och drivrutinsmodulen kommer att läsas om.

[Notera] Notera

Vilka enheter som söks av och vilka filsystem som stöds är beroende på arkitekturen, installationsmetoden och vilket steg i installationen. Speciellt under tidiga steg i installationen kommer inläsning av fast programvara att fungera bäst från ett FAT-formaterat USB-minne.

Observera att det är möjligt att hoppa över inläsning av fast programvara om du vet att enheten kommer att fungera även utan den eller om enheten inte behövs under installationen.

6.4.1. Förbereda ett media

Den vanligaste metoden för att ladda sådan fastprogramvara är från något flyttbart medium som ett USB-minne. För att förbereda ett USB-minne (eller annat medium som en hårddiskpartition) måste fastprogramvarafilerna eller paketen placeras i antingen rotkatalogen eller en katalog som heter /firmware i filsystemet på mediet. Det rekommenderade filsystemet att använda är FAT eftersom det är mest säkert att stödjas under de tidiga stadierna av installationen.

Tar-arkiv och zip filer som innehåller aktuella paket för de flesta vanliga fasta programvaror,och tillhörande metadata för att säkerställa en korrekt upptäckt av installationsprogrammet (dep11 katalogen), finns tillgängliga från:

Hämta helt enkelt ner tar-arkivet eller zip filer för den korrekta utgåvan och packa upp den på mediats filsystem.

Det är också möjligt att kopiera individuella filer med fast programvara i valfritt media. Fristående fast programvara kan till exempel hämtas från ett redan installerat system eller från maskinvarans tillverkare.

6.4.2. Fast programvara och det installerade systemet

All fastprogramvara som laddas under installationen kommer att kopieras automatiskt till det installerade systemet. I de flesta fall säkerställer detta att enheten som kräver fastprogramvara också kommer att fungera korrekt efter att systemet har startat om till det installerade systemet. Men om det installerade systemet kör en annan kärnversion än installationsprogrammet, finns det en liten chans att den fasta programvaran inte kan laddas på grund av skev version.

Om den fasta programvaran lästes in från ett paket med fast programvara så kommer debian-installer även att installera detta paket för det installerade systemet och automatiskt lägga till sektionen non-free-firmware för paketarkivet i APT:s sources.list. Detta har fördelen att den fasta programvaran kommer att uppdateras automatiskt om en ny version blir tillgänglig.

Om inläsningen av den fasta programvaran hoppades över under installationen så kommer den relevanta enheten antagligen inte att fungera med det installerade systemet tills den fasta programvaran (paket) har installerats manuellt.

[Notera] Notera

Om den fasta programvaran lästes in från fristående filer kommer den fasta programvaran som kopierades till det installerade systemet inte att uppdateras automatiskt såvida inte motsvarande paket för fast programvara (om tillgänglig) har installerats efter att installationen färdigställdes.

6.4.3. Slutför det installerade systemet

Beroende på hur installationen utfördes kan det vara så att behovet av viss fastprogramvara inte upptäcktes under installationen, att relevant fastprogramvara inte var tillgänglig eller att man valde att inte installera viss fastprogramvara vid den tidpunkten. I vissa fall kan en lyckad installation fortfarande hamna i en svart skärm eller en förvrängd skärm vid omstart till det installerade systemet. När det händer kan följande lösningar prövas:

  • Skicka alternativet nomodeset på kärnans kommandorad. Detta kan hjälpa till att starta upp i ett reservgrafik-läge.

  • Använd Ctrl+Alt+F2 knappkombinationen för att byta till VT2, vilket kan erbjuda en funktionell inloggningsprompt.