1.4. Co je Debian GNU/kFreeBSD?

Debian GNU/kFreeBSD je systém Debian GNU používající jádro kFreeBSD.

This port of Debian is currently only being developed for the i386 and amd64 architectures, although ports to other architectures is possible.

Tento port Debianu je nyní vyvíjen pouze na architekturách i386 a amd64, ale je možný port i na jiné architektury.

Pokud se chcete o systému Debian GNU/kFreeBSD dozvědět více, podívejte se na stránky projektu Debian GNU/kFreeBSD a přihlaste se do diskusního klubu .