1.5. Co je Debian GNU/Hurd?

Debian GNU/Hurd is a Debian GNU system with the GNU Hurd — a set of servers running on top of the GNU Mach microkernel.

Debian GNU/Hurd je systém Debian GNU používající jádro GNU Hurd. Oproti monolitickým jádrům je Hurd sada serverů běžících nad mikrojádrem GNU Mach. Momentálně je tento systém stále ve vývoji a nehodí se pro každodenní použití, ačkoliv základní systém je již téměř dokončen.

Please note that Debian GNU/Hurd is not a Linux system, and thus some information on Linux system may not apply to it.

Pokud jste zvídaví a chcete se o systému Debian GNU/Hurd dozvědět více, podívejte se na stránky projektu Debian GNU/Hurd a přihlaste se do diskusního klubu .