Κεφάλαιο 4. Αποκτώντας τα Μέσα Εγκατάστασης του Συστήματος

Πίνακας Περιεχομένων

4.1. Official Debian GNU/Linux installation images
4.2. Λήψη Αρχείων από τους Κατοπτριστές αρχείων του Debian
4.2.1. Where to Find Installation Files
4.3. Προετοιμασία Αρχείων για Εκκίνηση από ένα USB Stick μνήμης
4.3.1. Preparing a USB stick using a hybrid CD/DVD image
4.3.2. Αντιγραφή αρχείων στο κλειδί USB με το χέρι
4.3.3. Αντιγραφή αρχείων στο κλειδί USB με το χέρι — ο ευέλικτος τρόπος
4.4. Προετοιμασία των αρχείων για Εκκίνηση από Σκληρό Δίσκο
4.4.1. Hard disk installer booting from Linux using GRUB
4.4.2. Εκκίνηση του εγκαταστάτη στον σκληρό δίσκο από DOS με χρήση του loadlin
4.5. Προετοιμασία Αρχείων για δικτυακή εκκίνηση με TFTP
4.5.1. Ρυθμίζοντας έναν εξυπηρετητή DHCP
4.5.2. Ρύθμιση ενός εξυπηρετητή BOOTP
4.5.3. Ενεργοποίηση του εξυπηρετητή TFTP
4.5.4. Μεταφορά των ειδώλων TFTP στη θέση τους
4.6. Αυτόματη Εγκατάσταση
4.6.1. Αυτόματη εγκατάσταση με χρήση του Debian Installer
4.7. Verifying the integrity of installation files