4.4. Προετοιμασία των αρχείων για Εκκίνηση από Σκληρό Δίσκο

The installer may be booted using boot files placed on an existing hard drive partition, either launched from another operating system or by invoking a boot loader directly from the BIOS. On modern UEFI systems, the kernel may be booted directly from the UEFI partition without the need of a boot loader.

A full, «pure network» installation can be achieved using this technique. This avoids all hassles of removable media, like finding and burning CD/DVD images.

4.4.1. Hard disk installer booting from Linux using GRUB

This section explains how to add to or even replace an existing linux installation using GRUB.

At boot time, GRUB supports loading in memory not only the kernel, but also a disk image. This RAM disk can be used as the root file-system by the kernel.

Copy the following files from the Debian archives to a convenient location on your hard drive, for instance to /boot/newinstall/.

  • vmlinuz (αρχείο πυρήνα)

  • initrd.gz (είδωλο δίσκου μνήμης)

Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον σκληρό δίσκο μόνο για την εκκίνηση και στη συνέχεια να κατεβάσετε ο,τιδήποτε άλλο από το δίκτυο, θα πρέπει να κατεβάσετε το αρχείο netboot/debian-installer/i386/initrd.gz και τον αντίστοιχο πυρήνα netboot/debian-installer/i386/linux. Αυτό θα σας επιτρέψει να επαναδιαμερίσετε τον δίσκο από τον οποίο θα εκκινήσετε τον εγκαταστάτη, αν και θα πρέπει να κάνετε κάτι τέτοιο με προσοχή.

Alternatively, if you intend to keep an existing partition on the hard drive unchanged during the install, you can download the hd-media/initrd.gz file and its kernel hd-media/vmlinuz, as well as copy an installation image to the hard drive (make sure the file is named ending in .iso). The installer can then boot from the hard drive and install from the installation image, without needing the network.

Τέλος, για να ρυθμίσετε τον φορτωτή εκκίνησης προχωρήστε στην ενότητα Τμήμα 5.1.5, «Booting from Linux using GRUB».

4.4.2. Εκκίνηση του εγκαταστάτη στον σκληρό δίσκο από DOS με χρήση του loadlin

Η ενότητα αυτή εξηγεί πώς να προετοιμάσετε τον σκηρό σας δίσκο για να εκκινήσετε τον εγκαταστάτη από περιβάλλον DOS χρησιμοποιώντας το loadlin.

Copy the following directories from a Debian installation image to c:\.

  • /install.386 (εκτελέσιμο αρχείο του πυρήνα και εικόνα δίσκου μνήμης, ramdisk)

  • /tools (εργαλείο loadlin)