A.3. Asennus

Kun asennin käynnistyy näkyy asentimen aloitusruutu. Käynnistys tapahtuu näppäilemällä Enter. Ohjeista selviävät muut käynnistystavat ja -parametrit (katso Kohta 5.3, ”Käynnistysparametrit”).

Hetken päästä valitaan käytettävä kieli. Nuolinäppäimillä siirrytään kielen kohdalle ja jatketaan näppäilemällä Enter. Seuraavaksi valitaan maa niiden joukosta joissa valittua kieltä puhutaan. Jos haluttu maa ei ole lyhyessä listassa, käytettävissä on myös maailman kaikkien maiden lista.

Asennin ehkä kysyy vahvistusta käytettävälle näppäinasettelulle. Käytä oletusarvoa paitsi jos tiedät paremman vaihtoehdon.

Now sit back while debian-installer detects some of your hardware, and loads the rest of the installation image.

Seuraavaksi asennin tunnistaa verkkolaitteita ja yrittää tehdä verkkoasetukset DHCP:llä. Jos verkkoyhteyttä ei ole tai jos DHCP:tä ei ole, verkkoasetukset voi tehdä itse.

Setting up the network is followed by the creation of user accounts. By default you are asked to provide a password for the root (administrator) account and information necessary to create one regular user account. If you do not specify a password for the root user, this account will be disabled but the sudo package will be installed later to enable administrative tasks to be carried out on the new system. By default, the first user created on the system will be allowed to use the sudo command to become root.

Seuraava askel on kellon ja aikavyöhykkeen asetus. Asennin yrittää ottaa yhteyden Internetissä olevaan aikapalvelimeen oikean kellonajan varmistamiseksi. Aikavyöhyke perustuu aiemmin valittuun maa-asetukseen ja asennin kysyy aikavyöhykettä vain, jos maassa käytetään useampia vyöhykkeitä.

Nyt tehdään levyosiot. Ensin on mahdollista tehdä levyosiot automaattisesti käyttäen koko levyä tai levyn vapaata tilaa (katso Kohta 6.3.4.2, ”Ohjattu osiointi”). Tätä suositellaan uusille käyttäjille tai kiireisille asentajille. Jos et halua automaattista osioiden tekoa, valikosta löytyy Osioi itse.

Mikäli levyllä on ennestään DOS- tai Windows-osioita jotka halutaan säilyttää on syytä olla tarkkana jos osiot tehdään automaattisesti. Tehtäessä osiot itse voidaan asentimella tehdä tilaa Debianin asentamiseen muuttamalla levyllä olevien FAT- tai NTFS-osioiden kokoa: valitaan osio ja määritetään sen uusi koko.

Seuraavassa ruudussa näkyy osiotaulu, miten osiot tullaan alustamaan ja liitoskohdat. Osiota muokataan tai poistetaan valitsemalla se. Jos osiot tehtiin automaattisesti, valikossa on Lopeta osioiden teko ja tallenna muutokset levylle joka valitsemalla otetaan tehdyt osiot käyttöön. Muista varata ainakin yksi osio sivutustilaksi ja liittää yksi osio juuriosioksi /. Tarkempaa tietoa osioinnin käytöstä on kohdassa Kohta 6.3.4, ”Osioiden teko ja liitoskohtien valinta”; liitteessä Liite C, Osiot Debianille on yleisempää tietoa osioinnista.

Nyt debian-installer alustaa osiot ja aloittaa peruskokoonpanon asennuksen. Tämä saattaa viedä tovin. Sen jälkeen asennetaan ydin.

Aiemmin asennettu peruskokoonpano on toimiva mutta hyvin suppea asennus. Seuraavassa vaiheessa asennetaan paketteja lisäämään järjestelmän toiminnallisuutta tehtäviä valitsemalla. Ennen kuin paketteja voidaan asentaa on tehtävä apt:n asetukset, koska ne määräävät mistä paketteja noudetaan. Tehtävä Tavallinen järjestelmä on valmiiksi valittuna ja se olisi yleensä asennettava. Valitse Työpöytäympäristö jos haluat asennettavaksi graafisen käyttöliittymän. Katso kohdasta Kohta 6.3.6.2, ”Ohjelmien valinta ja asentaminen” lisätietoja tästä vaiheesta.

The last step is to install a boot loader. If the installer detects other operating systems on your computer, it will add them to the boot menu and let you know. By default GRUB will be installed to the UEFI partition/boot record of the primary drive, which is generally a good choice. You'll be given the opportunity to override that choice and install it elsewhere.

debian-installer ilmoittaa nyt asennuksen päättyneen. Poista CD-levy tai muu käynnistyksessä käytetty taltio ja käynnistä kone näppäilemällä Enter. Uuden asennetun järjestelmän pitäisi käynnistyä ja pääset kirjautumaan sisään. Tästä kerrotaan luvusta Luku 7, Asennetun Debian-järjestelmän käynnistäminen.

Lisätietoja asennuksesta löytyy luvusta Luku 6, Debianin asentimen käyttö.