Debian GNU/Linuxin asennusohje

Tämä ohjekirja on vapaa; voit levittää sitä edelleen ja/tai muuttaa sitä GNU yleisen lisenssin (GPL lisenssi) ehtojen mukaisesti. Ole hyvä ja lue käyttöehdot Liite F, GNU yleinen lisenssi (GPL lisenssi).

Build version of this manual: 20230803.

Tiivistelmä

Tässä oppaassa on asennusohjeet Debian GNU/Linux version 13 käyttöjärjestelmän (koodinimi trixie) asentamisesta 64-bit PC-laitealustalle (amd64). Mukana on myös linkkejä lisätietoon ja neuvoja miten parhaiten käytät uutta Debian-järjestelmääsi.

[Varoitus] Varoitus

This translation of the installation guide is not up-to-date and currently there is noone actively working on updating it. Keep this in mind when reading it; it may contain outdated or wrong information. Read or double-check the English variant, if in doubt. If you can help us with updating the translation, please contact or the debian-l10n-xxx mailinglist for this language. Many thanks

Suomennos on valmis mutta tarkistuslukijoita kaivataan. Jos tarkistusluet suomennosta, lähetä korjausehdotuksia vaikkapa sähköpostiosoitteella debian-l10n-finnish@lists.debian.org.


Sisällys

Debian GNU/Linux version 13 asentaminen laitealustalle amd64
1. Tervetuloa Debianin pariin
1.1. Mikä Debian on?
1.2. Mitä GNU/Linux on?
1.3. Mitä on Debian GNU/Linux?
1.4. Mikä on Debian GNU/Hurd?
1.5. What is the Debian Installer?
1.6. Debianin hankkiminen
1.7. Tämän ohjeen uusimman version hankkiminen
1.8. Tämän ohjeen rakenne
1.9. Apu ohjeen kirjoittamiseen on tervetullutta
1.10. Tekijänoikeuksista ja ohjelmistojen käyttöehdoista
2. Laitteistovaatimukset
2.1. Tuetut laitteet
2.1.1. Tuetut laitealustat
2.1.2. CPU Support
2.1.3. Sylimikrot
2.1.4. Moniprosessorijärjestelmät
2.1.5. Graphics Hardware Support
2.1.6. Verkkolaitteet
2.1.7. Pistekirjoitusnäytöt
2.1.8. Puhesyntetisaattorilaitteet
2.1.9. Oheislaitteet ja muu laitteisto
2.2. Laiteohjelmistoa tarvitsevat laitteet
2.3. Purchasing Hardware Specifically for GNU/Linux
2.3.1. Vältä suojattuja tai suljettuja laitteita
2.4. Asennustaltiot
2.4.1. CD-ROM/DVD-ROM/BD-ROM
2.4.2. USB-muistitikku
2.4.3. Verkko
2.4.4. Kiintolevy
2.4.5. Un*x- tai GNU-järjestelmä
2.4.6. Tuetut massamuistit
2.5. Muistivaatimukset ja levytilan tarve
3. Ennen Debian GNU/Linuxin asennusta
3.1. Katsaus asennusprosessiin
3.2. Ota varmuuskopiot koneen tiedoista!
3.3. Tarvittavat tiedot
3.3.1. Ohjeet
3.3.2. Laitetietojen löytäminen
3.3.3. Laitteiden yhteensopivuus
3.3.4. Verkkoasetukset
3.4. Vähimmäisvaatimukset laitteistolle
3.5. Monikäynnistettävän koneen osiointi etukäteen
3.6. Laiteasetukset ja käyttöjärjestelmän asetukset ennen asennusta
3.6.1. Invoking the BIOS/UEFI Set-Up Menu
3.6.2. Käynnistyslaitteen valinta
3.6.3. Systems with UEFI firmware
3.6.4. Secure boot
3.6.5. Disabling the Windows fast boot/fast startup feature
3.6.6. Varottavia laitetason ilmiöitä
4. Asennustaltioiden hankkiminen
4.1. Official Debian GNU/Linux installation images
4.2. Tiedostojen noutaminen Debianin asennuspalvelimilta
4.2.1. Where to Find Installation Files
4.3. Tiedostojen valmistelu käynnistettäessä USB-muistilta
4.3.1. Preparing a USB stick using a hybrid CD/DVD image
4.4. Tiedostojen valmistelu käynnistettäessä kiintolevyltä
4.4.1. Hard disk installer booting from Linux using GRUB
4.5. Tiedostojen valmistelu verkosta käynnistämiseen TFTP:llä
4.5.1. DHCP-palvelimen asetukset
4.5.2. BOOTP-palvelimen käyttöönotto
4.5.3. TFTP-palvelimen käyttöönotto
4.5.4. Siirretään TFTP-otokset paikalleen
4.6. Automaattinen asennus
4.6.1. Automaattinen asennus Debianin asentimella
4.7. Verifying the integrity of installation files
5. Asennusjärjestelmän käynnistäminen
5.1. Asentimen käynnistäminen suoritinperheellä 64-bit PC
5.1.1. Käynnistys USB-muistilta
5.1.2. Booting from optical disc (CD/DVD)
5.1.3. Booting from Linux using GRUB
5.1.4. Käynnistys TFTP:llä
5.1.5. Käynnistysruutu
5.1.6. The Graphical Installer
5.2. Esteettömyys
5.2.1. Installer front-end
5.2.2. USB pistekirjoitusnäytöt
5.2.3. Sarjaportin pistekirjoitusnäytöt
5.2.4. Software Speech Synthesis
5.2.5. Puhesyntetisaattorilaitteet
5.2.6. Lisälaittekortit
5.2.7. Suurikonstrastinen teema
5.2.8. Zoom
5.2.9. Expert install, rescue mode, automated install
5.2.10. Accessibility of the installed system
5.3. Käynnistysparametrit
5.3.1. Boot serial console
5.3.2. Debianin asentimen parametrit
5.3.3. Valmiita vastauksia käynnistysparametreilla
5.3.4. Parametrien välittäminen ytimen moduuleille
5.3.5. Ytimen moduulien lisääminen kieltolistalle
5.4. Asennusprosessin vianetsintä
5.4.1. Reliability of optical media
5.4.2. Käynnistysasetukset
5.4.3. Software Speech Synthesis
5.4.4. Yleisiä suoritinperheen 64-bit PC asennuspulmia
5.4.5. Ytimen käynnistysviestien tulkinta
5.4.6. Asennuspulmista ilmoittaminen
5.4.7. Asennusraporttien lähettäminen
6. Debianin asentimen käyttö
6.1. Asentimen toiminta
6.1.1. Using the graphical installer
6.2. Osien esittely
6.3. Yksittäisten osien käyttäminen
6.3.1. Debianin asentimen asetusten teko ja laiteasetukset
6.3.2. Käyttäjät ja salasanat
6.3.3. Valitaan aikavyöhyke ja asetetaan kellonaika
6.3.4. Osioiden teko ja liitoskohtien valinta
6.3.5. Perusjärjestelmän asennus
6.3.6. Asennetaan lisää ohjelmia
6.3.7. Järjestelmä käynnistymään kiintolevyltä
6.3.8. Päätetään asennus
6.3.9. Troubleshooting
6.3.10. Installation over network-console
6.4. Puuttuvan laitetiedoston lataaminen
6.4.1. Taltion valmistelu
6.4.2. Laiteohjelmisto ja asennettu järjestelmä
6.4.3. Completing the Installed System
6.5. Customization
6.5.1. Installing an alternative init system
7. Asennetun Debian-järjestelmän käynnistäminen
7.1. Totuuden hetki
7.2. Salattujen levyniteiden liittäminen
7.2.1. Vikojen etsintää
7.3. Sisäänkirjautuminen
8. Mitä seuraavaksi?
8.1. Ajetaan järjestelmä alas
8.2. Asennoidu oikein Debianiin
8.2.1. Debianin paketointijärjestelmä
8.2.2. Additional Software Available for Debian
8.2.3. Vaihtoehtoja sovelluksille
8.2.4. Tehtävien ajastettu suoritus
8.3. Lisää lukemista ja lisätietoja
8.4. Järjestelmän asetukset sähköpostin käyttöönottoon
8.4.1. Sähköpostin oletusasetukset
8.4.2. Sähköpostien lähetys ulkomaailmaan
8.4.3. Exim4 Mail Transport Agentin asetukset
8.5. Uuden ytimen kääntäminen
8.6. Hajonneen järjestelmän korjaaminen
A. Asennus-Howto
A.1. Valmistelevat toimet
A.2. Asentimen käynnistys
A.2.1. Optical disc
A.2.2. USB-muisti
A.2.3. Verkkokäynnistys
A.2.4. Käynnistys kiintolevyltä
A.3. Asennus
A.4. Lähetä asennusraportti
A.5. Ja lopuksi…
B. Asennuksen automatisointi valmiilla vastauksilla
B.1. Johdanto
B.1.1. Valmiiden vastausten tallennustapoja
B.1.2. Rajoituksia
B.2. Valmiiden vastausten käyttö
B.2.1. Valmiiden vastausten tiedoston lataaminen
B.2.2. Annetaan valmiita vastauksia käynnistysparametreilla
B.2.3. Auto mode
B.2.4. Valmiiden vastausten yhteydessä hyödylliset lyhennysmerkinnät
B.2.5. Examples of boot prompt preseeding
B.2.6. DHCP-palvelin kertomaan mistä valmiiden vastausten tiedosto löytyy
B.3. Valmiiden vastausten tiedoston tekeminen
B.4. Valmiiden vastausten tiedoston sisältö (julkaisulle trixie)
B.4.1. Kotoistus
B.4.2. Verkkoasetukset
B.4.3. Pääteyhteys verkon kautta
B.4.4. Asennuspalvelimen asetukset
B.4.5. Käyttäjätunnusten luonti
B.4.6. Kellon ja aikavyöhykkeen asetukset
B.4.7. Osiointi
B.4.8. Perusjärjestelmän asennus
B.4.9. Apt:n asetukset
B.4.10. Pakettien valinta
B.4.11. Käynnistyslataimen asennus
B.4.12. Asennuksen lopetus
B.4.13. Valmiit vastaukset muille paketeille
B.5. Lisäasetukset
B.5.1. Mielivaltaisten komentojen käynnistämien asennuksen aikana
B.5.2. Oletusarvojen muuttaminen valmiilla vastauksilla
B.5.3. Valmiiden vastausten tiedostojen lataaminen ketjussa
C. Osiot Debianille
C.1. Debianin osiot ja osioiden koot
C.2. Hakemistopuu
C.3. Osiointisuositus
C.4. Laitenimet Linuxissa
C.5. Debianin osiointisovellukset
C.5.1. 64-bit PC ja osiointi
D. Sekalaista
D.1. Linuxin laitetiedostot
D.1.1. Hiiren asetukset
D.2. Tehtävien vaatima levytila
D.3. Debian GNU/Linuxin asentaminen Unix/Linux-järjestelmästä.
D.3.1. Alkuunpääsy
D.3.2. Asennetaan debootstrap
D.3.3. Suoritetaan debootstrap
D.3.4. Perusjärjestelmän asetukset
D.3.5. Asennetaan ydin
D.3.6. Käynnistyslataimen asetukset
D.3.7. Remote access: Installing SSH and setting up access
D.3.8. Viimeistely
D.4. Debian GNU/Linux:in asennus käyttäen Parallel Line IP:tä (PLIP)
D.4.1. Vaatimukset
D.4.2. Lähdekoneen asetukset
D.4.3. Asennetaan kohdekone
D.5. Debian GNU/Linux:in asennus käyttäen PPPP over Ethernet:tiä (PPPoE)
E. Hallinnolliset tiedot
E.1. Tietoa tästä ohjeesta
E.2. Ohjetalkoisiin osallistuminen
E.3. Tärkeimmät avustajat
E.4. Tavaramerkit
F. GNU yleinen lisenssi (GPL lisenssi)

Luettelo tauluista

3.1. Hardware Information Helpful for an Install
3.2. Suositellut vähimmäisvaatimukset laitteistolle