5.1. Asentimen käynnistäminen suoritinperheellä 64-bit PC

[Varoitus] Varoitus

Jos järjestelmässä on mitään muita käyttöjärjestelmiä, jotka halutaan säilyttää (ns. dual boot), varmista, että ne on sammutettu kunnolla ennen kuin käynnistät asentimen. Käyttöjärjestelmän asentaminen, kun toinen käyttöjärjestelmä on lepotilassa (keskeytystilassa levyllä), saattaisi aiheuttaa vahinkoa keskeytetyn käyttöjärjestelmän tilalle, mistä voisi seurata ongelmia kun se käynnistetään uudelleen.

[Huomaa] Huomaa

Ohjeet asentimen graafisen käyttöliittymän käynnistämiseen löytyvät kohdasta Kohta 5.1.8, ”The Graphical Installer”.

5.1.1. Käynnistys USB-muistilta

If your computer will boot from USB, this will probably be the easiest route for installation. Assuming you have prepared everything from Kohta 3.6.2, ”Käynnistyslaitteen valinta” and Kohta 4.3, ”Tiedostojen valmistelu käynnistettäessä USB-muistilta”, just plug your USB stick into some free USB connector and reboot the computer. The system should boot up, and unless you have used the flexible way to build the stick and not enabled it, you should be presented with a graphical boot menu (on hardware that supports it). Here you can select various installer options, or just hit Enter.

5.1.2. Booting from optical disc (CD/DVD)

If you have a set of optical discs, and your machine supports booting directly off those, great! Simply configure your system for booting off an optical disc as described in Kohta 3.6.2, ”Käynnistyslaitteen valinta”, insert the disc, reboot, and proceed to the next chapter.

Note that certain optical drives may require special drivers, and thus be inaccessible in the early installation stages. If it turns out the standard way of booting off an optical disc doesn't work for your hardware, revisit this chapter and read about alternate kernels and installation methods which may work for you.

Even if you cannot boot from optical disc, you can probably install the Debian system components and any packages you want from such disc. Simply boot using a different medium and when it's time to install the operating system, base system, and any additional packages, point the installation system at the optical drive.

Jos ilmenee pulmia, katso kohtaa Kohta 5.4, ”Asennusprosessin vianetsintä”.

5.1.3. Käynnistäminen Windowsista

To start the installer from Windows, you can either

If you use optical installation media, a pre-installation program should be launched automatically when you insert the disc. In case Windows does not start it automatically, or if you are using a USB memory stick, you can run it manually by accessing the device and executing setup.exe.

After the program has been started, a few preliminary questions will be asked and the system will be prepared to reboot into the Debian GNU/Linux installer.

5.1.4. Booting from DOS using loadlin

Boot into DOS (not Windows). To do this, you can for instance boot from a recovery or diagnostic disk.

If you can access the installation CD, change the current drive to the CD-ROM drive, e.g.

d:

else make sure you have first prepared your hard disk as explained in Kohta 4.4.2, ”Hard disk installer booting from DOS using loadlin, and change the current drive to it if needed.

Enter the subdirectory for the flavor you chose, e.g.,

cd \install.amd

If you prefer using the graphical installer, enter the gtk sub-directory.

cd gtk

Next, execute install.bat. The kernel will load and launch the installer system.

5.1.5. Booting from Linux using GRUB

Asentimen käynnistämiseksi kiintolevyltä on tarvittavat tiedostot ensin noudettava ja tallennettava, kuten neuvotaan kohdasssa Kohta 4.4, ”Tiedostojen valmistelu käynnistettäessä kiintolevyltä”.

For GRUB2, you will need to configure two essential things in /boot/grub/grub.cfg:

 • to load the initrd.gz installer at boot time;

 • have the vmlinuz kernel use a RAM disk as its root partition.

An entry for the installer would be for example:

menuentry 'New Install' {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='(hd0,msdos1)'
linux /boot/newinstall/vmlinuz
initrd /boot/newinstall/initrd.gz
}

5.1.6. Käynnistys TFTP:llä

Booting from the network requires that you have a network connection and a TFTP network boot server (and probably also a DHCP, RARP, or BOOTP server for automatic network configuration).

The server-side setup to support network booting is described in Kohta 4.5, ”Tiedostojen valmistelu verkosta käynnistämiseen TFTP:llä”.

i386:lla on erilaisia tapoja käynnistää TFTP:llä

5.1.6.1. NIC tai emolevy joka tukee PXE:tä

It could be that your Network Interface Card or Motherboard provides PXE boot functionality. This is a Intel™ re-implementation of TFTP boot. If so, you may be able to configure your BIOS/UEFI to boot from the network.

5.1.6.2. NIC jossa on BootROM verkosta käynnistämiseen

Verkkokortti osaa ehkä käynnistyä TFTP:llä.

Kerro meille () kuinka se onnistui. Viittaa tähän ohjeeseen.

5.1.6.3. Etherboot

etherboot project tarjoaa käynnistyslevykkeitä, ja jopa bootrommeja, jotka osaavat käynnistyä TFTPbootilla.

5.1.7. Käynnistysruutu

When the installer boots, you should be presented with a friendly graphical screen showing the Debian logo and a menu:

Debian GNU/Linux installer boot menu

Graphical install
Install
Advanced options              >
Accessible dark contrast installer menu   >
Help
Install with speech synthesis

[Huomaa] Huomaa

This graphical screen will look very slightly different depending on how your computer has booted (BIOS or UEFI), but the same options will be shown.

Depending on the installation method you are using, the Graphical install option may not be available. Bi-arch images additionally have a 64 bit variant for each install option, right below it, thus almost doubling the number of options.

For a normal installation, select either the Graphical install or the Install entry — using either the arrow keys on your keyboard or by typing the first (highlighted) letter — and press Enter to boot the installer. The Graphical install entry is already selected by default.

Valikon kohdasta Advanced options päästään alimenuun josta asennin voidaan käynnistää expert-tilassa, hätäkäynnistyksenä tai automaattisia asennuksia varten.

If you wish or need to add any boot parameters for either the installer or the kernel, press Tab (BIOS boot), or e then down arrow three times then end (UEFI boot). This will bring the boot command for the selected menu entry and allow you to edit it to suit your needs. Note that the keyboard layout at this point is still QWERTY. The help screens (see below) list some common possible options. Press Enter (BIOS boot) or F10 (UEFI boot) to boot the installer with your options; pressing Esc will return you to the boot menu and undo any changes you made.

Choosing the Help entry will result in the first help screen being displayed which gives an overview of all available help screens. To return to the boot menu after the help screens have been displayed, type menu at the boot prompt and press Enter. All help screens have a boot prompt at which the boot command can be typed:

Press F1 for the help index, or ENTER to boot:

At this boot prompt you can either just press Enter to boot the installer with default options or enter a specific boot command and, optionally, boot parameters. A number of boot parameters which might be useful can be found on the various help screens. If you do add any parameters to the boot command line, be sure to first type the boot method (the default is install) and a space before the first parameter (e.g., install fb=false).

[Huomaa] Huomaa

Tässä vaiheessa näppäimistön näppäinasetteluna käytetään American English. Tästä syystä näytölle tulevat merkit eivät ehkä ole ne jotka (kielikohtaisista) näppäinhatuista voisi luulla valitsimia kirjoitettaessa. Wikipediassa on US näppäimistön näppäinasettelu josta voidaan katsoa näppäimet joita kuuluu painaa.

[Huomaa] Huomaa

Käytettäessä järjestelmää jossa BIOS:n asetukset on tehty käyttämään sarjapäätettä konsolina, ei graafinen aloitusruutu ehkä näy kun asennin käynnistyy; ehkä ei näy edes käynnistysvalikkoa. Samoin voi käydä asennettaessa tekstikäyttöliittymän VGA-konsolille tarjoavan etähallintalaitten kautta. Näitä laitteita ovat esimerkiksi Compaq:in integrated Lights Out (iLO) ja HP:n Integrated Remote Assistant (IRA).

Graafinen käynnistysruutu voidaan ohittaa joko painamalla sokkona Esc jotta saadaan käynnistyskehote tekstinä, tai (taas sokkona) painetaan H ja sen jälkeen Enter valitsemaan yllä kuvattu valikon kohta Help. Tämän jälkeen näppäimien painallusten pitäisi kaiuttua kehotteeseen. Asenninta estetään käyttämästä ruutupuskuria (framebuffer) asennusta jatkettaessa lisäämällä käynnistyskomentoon vga=normal fb=false, kuten neuvontaruudussa lukee.

5.1.8. The Graphical Installer

The graphical version of the installer is only available for a limited number of architectures, including 64-bit PC. The functionality of the graphical installer is essentially the same as that of the text-based installer as it basically uses the same programs, but with a different frontend.

Although the functionality is identical, the graphical installer still has a few significant advantages. The main advantage is that it supports more languages, namely those that use a character set that cannot be displayed with the text-based newt frontend. It also has a few usability advantages such as the option to use a mouse, and in some cases several questions can be displayed on a single screen.

The graphical installer is available with all CD/DVD images and with the hd-media installation method. To boot the graphical installer simply select the relevant option from the boot menu. Expert and rescue mode for the graphical installer can be selected from the Advanced options menu. The previously used boot methods installgui, expertgui and rescuegui can still be used from the boot prompt which is shown after selecting the Help option in the boot menu.

There is also a graphical installer image that can be netbooted. And there is a special mini ISO image[4], which is mainly useful for testing.

Just as with the text-based installer it is possible to add boot parameters when starting the graphical installer.

[Huomaa] Huomaa

The graphical installer requires significantly more memory to run than the text-based installer: 810MB. If insufficient memory is available, it will automatically fall back to the text-based newt frontend.

If the amount of memory in your system is below 780MB, the graphical installer may fail to boot at all while booting the text-based installer would still work. Using the text-based installer is recommended for systems with little available memory.[4] The mini ISO image can be downloaded from a Debian mirror as described in Kohta 4.2, ”Tiedostojen noutaminen Debianin asennuspalvelimilta”. Look for netboot/gtk/mini.iso.