4.2. Tiedostojen noutaminen Debianin asennuspalvelimilta

Lähimmän (ja siten luultavasti nopeimman) asennuspalvelimen löytää Debianin asennuspalvelimien luettelosta.

4.2.1. Where to Find Installation Files

Various installation files can be found on each Debian mirror in the directory debian/dists/bullseye/main/installer-amd64/current/images/ — the MANIFEST lists each image and its purpose.