D.4. Debian GNU/Linux:in asennus käyttäen Parallel Line IP:tä (PLIP)

Tässä luvussa kerrotaan miten Debian GNU/Linux asennetaan tietokoneelle jossa ei ole Ethernetliitäntää, vain yhdyskäytävänä toimiva etätietokone johon on yhteys nollamodeemikaapelilla (eli nollatulostinkaapelilla). Yhdyskäytäväkoneen olisi oltava verkossa jossa on Debianin asennuspalvelimen kopio (esim. Internetissä).

Tämän liitteen esimerkissä tehdään PLIP-yhteys yhdyskäytäväkoneeseen josta on soittoyhteys Internetiin (ppp0). Käytettävät IP-numerot PLIP-liitännöille ovat 192.168.0.1 tälle koneelle (kohdekone) ja 192.168.0.2 yhdyskäytäväkoneelle (on valittava osoitteet jotka eivät kuulu paikallisverkon osoiteavaruuteen).

Asennuksen aikana tehty PLIP-yhteys on käytettävissä myös kun on käynnistetty asennettuun järjestelmään (katso Luku 7, Asennetun Debian-järjestelmän käynnistäminen).

Ennen asennuksen aloittamista on tarkistettava BIOS:n asetuksista IO base address ja IRQ sekä kohdekoneen että yhdyskäytäväkoneen rinnakkaisportille. Yleisimmät arvot ovat io=0x378, irq=7.

D.4.1. Vaatimukset

 • Kohdekone, käytetään nimeä kohde, johon Debian asennetaan

 • Asennustaltio; katso Kohta 2.4, ”Asennustaltiot”.

 • Toinen tietokone, käytetään nimeä lähde, joka on kytketty Internettiin ja toimii yhdyskäytävänä.

 • DB-25 nollamodeemikaapeli. Katso ohjeesta PLIP-Install-HOWTO lisätietoja ja teko-ohjeet jos teet kaapelin itse.

D.4.2. Lähdekoneen asetukset

Seuraava komentotiedosto on yksinkertainen esimerkki lähdekoneessa tehtävistä asetuksista jotta se toimii yhdyskäytävänä Internettiin ppp0-portin kautta.

#!/bin/sh

# Poistetaan ytimestä käytössä olevat moduulit jottei tule 
# ristiriitoja ja jotta niiden asetukset saadaan tehtyä uudelleen.
modprobe -r lp parport_pc
modprobe parport_pc io=0x378 irq=7
modprobe plip

# Tehdään plip-liitännän asetukset (tässä plip0, katso dmesg | grep plip)
ifconfig plip0 192.168.0.2 pointopoint 192.168.0.1 netmask 255.255.255.255 up

# Tehdään yhdyskäytävän asetukset
modprobe iptable_nat
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

D.4.3. Asennetaan kohdekone

Käynnistetään kone asennustaltiolta. Asennus on suoritettava expert-tilassa; kirjoita asentimen kehotteeseen expert. Jos ytimien moduuleille on välitettävä parametreja, on tämäkin tehtävä asentimen kehotteessa. Esimerkiksi asennin käynnistetään ja annetaan moduulille parport_pc parametrit io ja irq:

expert parport_pc.io=0x378 parport_pc.irq=7

Asennuksen aikana pitäisi kysymyksiin vastata kuten seuraavassa kerrotaan.

 1. Load installer components from installation media

  Valitaan luettelosta kohta plip-modules; tämän jälkeen PLIP-ajurit ovat käytettävissä asennusjärjestelmässä.

 2. Tunnista verkkolaitteisto

  • Jos kohdekoneessa on verkkoliitäntä, näytetään luettelo löydettyjen liitäntöjen ajurimoduuleista. Mikäli halutaan pakottaa debian-installer käyttämään plip-liitäntää eikä näitä, on poistettava valinta kaikista luettelon ajurimoduuleista. Asennin ei tietenkään näytä tätä luetteloa jos kohdekoneessa ei ole verkkoliitäntää.

  • Koska aiemmin ei löytynyt tai ei valittu verkkoliitäntää, pyytää asennin valitsemaan verkkoajurin luettelosta. Valitaan moduuli plip.

 3. Tee verkkoasetukset

  • Haetaanko verkkoasetukset automaattisesti DHCP:llä?

  • IP-osoite: 192.168.0.1

  • kaksipisteosoite: 192.168.0.2

  • Nimipalvelinten osoitteet: voidaan käyttää samoja kuin yhdyskäytäväkone (katso tiedostosta /etc/resolv.conf)