E.3. Tärkeimmät avustajat

This document was originally written by Bruce Perens, Sven Rudolph, Igor Grobman, James Treacy, and Adam Di Carlo. Sebastian Ley wrote the Installation Howto.

Miroslav Kuře has documented a lot of the new functionality in Sarge's debian-installer. Frans Pop was the main editor and release manager during the Etch, Lenny and Squeeze releases.

Many, many Debian users and developers contributed to this document. Particular note must be made of Michael Schmitz (m68k support), Frank Neumann (original author of the Amiga install manual), Arto Astala, Eric Delaunay/Ben Collins (SPARC information), Tapio Lehtonen, and Stéphane Bortzmeyer for numerous edits and text. We have to thank Pascal Le Bail for useful information about booting from USB memory sticks.

Erittäin hyödyllistä tekstiä ja tietoa löytyi Jim Minthan ohjeesta Howto for network booting (URL ei saatavilla), Debianin VUKK:sta, Linux/m68k FAQ:sta, Linux for SPARC Prosessors FAQ:sta, Linux/Alpha FAQ:sta muiden muassa. Näiden vapaasti saatavilla olevien ja täynnä tietoa olevien lähteiden ylläpitäjille on annettava tunnustusta.

Tämän ohjeen chrooted-asennuksia käsittelevä osuus Kohta D.3, ”Debian GNU/Linuxin asentaminen Unix/Linux-järjestelmästä.” on osittain lainattu dokumenteista joiden tekijänoikeuden omistaa Karsten M. Self.

PLIP:tä käyttäviä asennuksia käsittelevä osuus (Kohta D.4, ”Debian GNU/Linux:in asennus käyttäen Parallel Line IP:tä (PLIP)” pohjautuu Gilles Lamiralin ohjeeseen PLIP Install Howto.