2.5. Krav för minne och diskplats

Vi rekommenderar åtminstone 512MB av minne och 4GB hårddiskutrymme för att utföra en installation. För mer detaljerade värden, se Avsnitt 3.4, ”Matcha minimikrav för maskinvara”.