3.5. Förpartionering för system med flera operativsystem

Partitionering av din disk refererar helt enkelt till processen att dela upp din disk i sektioner. Varje sektion blir då oberoende av de andra. Det är grovt sett likvärdigt med att sätta upp väggar inne i ett hus; om du ställer in möbler i ett rum så påverkar de inte något annat rum.

Om du redan har ett operativsystem på ditt system som använder hela disken och du vill behålla Debian på samma disk måste du partitionera om den. Debian kräver sina egna hårddiskpartitioner. Det kan inte installeras på Windows eller Mac OS X-partitioner. Det kanske kan dela vissa partitioner med andra Unix-system, men det täcks inte här. Du kommer åtminstone att behöva en dedikerad partition för Debian rootfilsystemet.

Du kan hitta information om din aktuella partitionskonfiguration genom att använda ett partitioneringsverktyg för ditt aktuella operativsystem. Partitioneringsverktyg tillhandahåller alltid ett sätt att visa befintliga partitioner utan att göra ändringar.

Normalt sett så kommer data och filer i ett filsystem på en partition att förstöras om partitionen ändras. Därför bör du alltid göra säkerhetskopior innan du partitionerar om. Om man använder jämförelsen med huset skulle du antagligen vilja flytta ut alla möbler innan väggarna flyttas då de annars riskerar att de förstörs.

Flera moderna operativsystem erbjuder möjligheten att flytta och ändra storlek på vissa befintliga partitioner utan att förstöra deras innehåll. Detta gör det möjligt att skapa utrymme för ytterligare partitioner utan att förlora befintlig data. Även om detta fungerar ganska bra i de flesta fall, är att göra ändringar i partitioneringen av en disk en i sig farlig åtgärd och bör endast göras efter att ha gjort en fullständig säkerhetskopia av all data.