E.1. Om dette dokumentet

This manual was created for Sarge's debian-installer, based on the Woody installation manual for boot-floppies, which was based on earlier Debian installation manuals, and on the Progeny distribution manual which was released under GPL in 2003.

Dette dokumentet er skrevet i DocBook-XML. Utdataformater er generert av forskjellige programmer ved bruk av info fra docbook-xml og docbook-xsl -pakkene.

Et antall XML-funksjoner er benyttet for å kunne holde dette dokumentet ved like, som oppføringer og profileringsatributter. Disse spiller en rolle lignende variabler og betingelser i programmeringsspråk. XML-kilden til dette dokumentet inneholder info for hver arkitektur og profileringsatributter som brukes til å isolere gitte deler av teksten som arkitektur-spesifikk.