E.3. Hovedbidragsytere

Dette dokumentet ble opprinnelig skrevet av Bruce Perens, Sven Rudolph, Igor Grobman, James Treacy, and Adam Di Carlo. Sebastian Ley skrev installasjonsveiledningen.

Miroslav Kuře har dokumentert mye av funksjonaliteten i Sarge sin debian-installer. Frans Pop var hovedforfatter og utgivelsesansvarlig for Etch, Lenny og Squeeze.

Mange, mange Debian-brukere og -utviklere har bidratt til dette dokumentet. I særdeleshet Michael Schmitz (m68k-støtte), Frank Neumann (opprinnelig forfatter av Amiga-installasjonsmanualen), Arto Astala, Eric Delaunay/Ben Collins (SPARC-info), Tapio Lehtonen, og Stéphane Bortzmeyer for flerfoldige redigeringer og tekst. Takk rettes til Pascal Le Bail for for nyttig info om oppstart fra USB-minnepinner.

Extremely helpful text and information was found in Jim Mintha's HOWTO for network booting (no URL available), the Debian FAQ, the Linux/m68k FAQ, the Linux for SPARC Processors FAQ, the Linux/Alpha FAQ, amongst others. The maintainers of these freely available and rich sources of information must be recognized.

The section on chrooted installations in this manual (Seksjon D.3, «Installing Debian GNU/Linux from a Unix/Linux System») was derived in part from documents copyright Karsten M. Self.

The section on installations over plip in this manual (Seksjon D.4, «Installing Debian GNU/Linux over Parallel Line IP (PLIP)») was based on the PLIP-Install-HOWTO by Gilles Lamiral.