Kabanata 1. Maligayang pagdating sa Debian

Talaan ng Nilalaman

1.1. Ano ang Debian?
1.2. Ano ang GNU/Linux?
1.3. What is Debian GNU/Linux?
1.4. What is Debian GNU/Hurd?
1.5. What is the Debian Installer?
1.6. Getting Debian
1.7. Getting the Newest Version of This Document
1.8. Organization of This Document
1.9. Your Documentation Help is Welcome
1.10. Tungkol sa Karapatang Sipi at Lisensiya ng Software

Nagbibigay ng malawakang tanaw ng Gawaing Debian at ng Debian GNU/Linux ang kabanatang ito. Kung alam na ninyo ang kasaysayan ng Gawaing Debian at tungkol sa pamudmod na Debian GNU/Linux, maaari kayong sumulong sa susunod na kabanata.